Viewing tag : MAC OS

Get started with Docker

A. Official 1. Docker: https://www.docker.com/ 2. Docker Hub: https://hub.docker.com/explore/ B. Get Started I. Install: 1. Mac: https://docs.docker.com/mac/ 2. Linux: https://docs.docker.com/linux/ Ubuntu: https://docs.docker.com/engine/installation/linux/ubuntulinux/ 3. Windows: https://docs.docker.com/windows/ 4. Compose: https://docs.docker.com/compose/install/ C. Vietnam I. Cơ bản 1. Tôi đã dùng Docker như thế nào ? (Bài viết hài hước và cung cấp khá nhiều thông tin bổ ích […]

MAMP – Cấu hình kết nối từ xa vào MySQL server

Chào các bạn, Tuần trước, Việt Coding triển khai một server chạy dịch vụ web phục vụ cho khoảng 100 người dùng trong nội bộ. Ban đầu dự định cài đặt CentOS làm server nhưng rồi Việt Coding quyết định sử dụng một máy có sẵn chạy Mac OS (dù sao thì Mac OS vẫn […]

Mang giao diện Mac Lion vào iPhone

Lock Screen mang phong cách Mac Lion

Hôm nay Việt Coding rảnh rang ngồi vọc vạch một chút, mang giao diện Mac Lion vào chiếc iPhone 3GS của mình. Đây là kết quả:           Thật tuyệt đúng không các bạn ? Các bước thực hiện: – iPhone đã JailBreak + cài Cydia + backup iPhone trước khi tiếp […]

Thêm chuyên mục mới trên Việt Coding: Mac OS

Snow Leopard Box

Xin chào các bạn, Khoảng nữa tháng gần đây Việt Coding không viết bài mới trên blog. Nguyên nhân là Việt Coding dành thời gian để trải nghiệm hệ điều hành Mac của Apple. Không như lần trước là sự trải nghiệm trên máy ảo VirtualBox, lần này Việt Coding thử nghiệm trên máy thật. […]