Hướng dẫn import Firebase framework vào Mac OSX App không dùng CocoaPodsHôm nay, do nhu cầu công việc nên Việt Coding cần code một tool để POST dữ liệu từ client lên Firebase (https://firebase.com) dạng app Mac OS X. Các bạn lưu ý là OS X App chứ không phải iOS App. Ban đầu Việt Coding cứ tưởng dễ “xơi” chỉ cần theo hướng dẫn trên trang Firebase là được. Không ngờ dính phải quả đắng, mất toi buổi sáng thứ 7 để cày cục mãi không xong. Đến tận 15 giờ (tức cách thời điểm Việt Coding post bài này khoảng 40-45 phút) thì mới thành công.

firebase-large

Môi trường development như sau:

 • Mac OS X 10.10.5
 • XCode 7.2

Không hiểu Firebase nó cấu hình CocoaPods kiểu gì mà không thể dùng CP để import Firebase SDK vào project. Mặc dù trong Podfile Việt Coding đã để platform là osx nhưng sau khi import, build thử project đều bị lỗi.

Để tránh mất thời gian, Việt Coding đi vào vấn đề luôn.

 1. Tạo OS X app trên XCode
 2. Download FirebaseOSX framework ở đây: (https://cdn.firebase.com/ObjC/FirebaseOSX.framework-2.5.0.zip). Lưu ý là khi giải nén ra tên file là Firebase.framework (không có chữ OSX)
 3. Kéo file trên vào XCode.
 4. Ở mục Build Pharse \ Link Binary With Libraries, thêm vào:
  • libicucore.tbd
  • libc++.tbd
  • SystemConfiguration.framework
  • Security.framework
  • CFNetwork.framework
 5. Build project và tiến hành làm việc với Firebase 🙂

Firebase Link Binary With Libraries

Rất đơn giản phải không nào nhưng nó ngốn cả buổi sáng của Việt Coding đấy 🙂

About Author

Tuấn Anh

Là một người đam mê lập trình, hiện tập trung mảng phát triển ứng dụng web dựa trên nền tảng của WordPress. Đồng thời, nhằm đạt sự trọn vẹn trong công việc freelance, tôi đang học đồ hoạ, để có thể tự mình thiết kế layout, logo và những thứ khác liên quan đến đồ họa. Mục tiêu vài năm tới: Tôi sẽ là Full Web Developer = Graphics Design + Coding. Vietcoding Blog viết về WordPress, chia sẻ kinh nghiệm, mẹo vặt, viết plugin, làm theme và ôm ấp ý tưởng viết một Web Application Framework dựa trên WordPress. Đồ hoạ là chuyên mục đang được chuẩn bị trong tương lai.
Got Something To Say:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To create code blocks or other preformatted text, indent by four spaces:

    This will be displayed in a monospaced font. The first four
    spaces will be stripped off, but all other whitespace
    will be preserved.
    
    Markdown is turned off in code blocks:
     [This is not a link](http://example.com)

To create not a block, but an inline code span, use backticks:

Here is some inline `code`.

For more help see http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax