Hướng dẫn import Firebase framework vào Mac OSX App không dùng CocoaPods

Published by Việt Coding on

Hôm nay, do nhu cầu công việc nên Việt Coding cần code một tool để POST dữ liệu từ client lên Firebase (https://firebase.com) dạng app Mac OS X. Các bạn lưu ý là OS X App chứ không phải iOS App. Ban đầu Việt Coding cứ tưởng dễ “xơi” chỉ cần theo hướng dẫn trên trang Firebase là được. Không ngờ dính phải quả đắng, mất toi buổi sáng thứ 7 để cày cục mãi không xong. Đến tận 15 giờ (tức cách thời điểm Việt Coding post bài này khoảng 40-45 phút) thì mới thành công.

firebase-large

Môi trường development như sau:

 • Mac OS X 10.10.5
 • XCode 7.2

Không hiểu Firebase nó cấu hình CocoaPods kiểu gì mà không thể dùng CP để import Firebase SDK vào project. Mặc dù trong Podfile Việt Coding đã để platform là osx nhưng sau khi import, build thử project đều bị lỗi.

Để tránh mất thời gian, Việt Coding đi vào vấn đề luôn.

 1. Tạo OS X app trên XCode
 2. Download FirebaseOSX framework ở đây: (https://cdn.firebase.com/ObjC/FirebaseOSX.framework-2.5.0.zip). Lưu ý là khi giải nén ra tên file là Firebase.framework (không có chữ OSX)
 3. Kéo file trên vào XCode.
 4. Ở mục Build Pharse \ Link Binary With Libraries, thêm vào:
  • libicucore.tbd
  • libc++.tbd
  • SystemConfiguration.framework
  • Security.framework
  • CFNetwork.framework
 5. Build project và tiến hành làm việc với Firebase 🙂

Firebase Link Binary With Libraries

Rất đơn giản phải không nào nhưng nó ngốn cả buổi sáng của Việt Coding đấy 🙂

Quảng cáo tài trợ


Việt Coding

Là một người đam mê lập trình, tôi vọc vạch đủ thứ liên quan đến lập trình cho thoả chí tò mò. Hiện làm chủ yếu ở mảng phát triển ứng dụng di động cho iOS và Android với React Native. Thỉnh thoảng vọc vạch mấy thứ liên quan đến Internet of Things như Smart Home. Đang nghịch mấy con Raspberry Pi và thấy nó cũng thú vị :)

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To create code blocks or other preformatted text, indent by four spaces:

    This will be displayed in a monospaced font. The first four 
    spaces will be stripped off, but all other whitespace
    will be preserved.
    
    Markdown is turned off in code blocks:
     [This is not a link](http://example.com)

To create not a block, but an inline code span, use backticks:

Here is some inline `code`.

For more help see http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax