Viewing tag : port

Get started with Docker

A. Official 1. Docker: https://www.docker.com/ 2. Docker Hub: https://hub.docker.com/explore/ B. Get Started I. Install: 1. Mac: https://docs.docker.com/mac/ 2. Linux: https://docs.docker.com/linux/ Ubuntu: https://docs.docker.com/engine/installation/linux/ubuntulinux/ 3. Windows: https://docs.docker.com/windows/ 4. Compose: https://docs.docker.com/compose/install/ C. Vietnam I. Cơ bản 1. Tôi đã dùng Docker như thế nào ? (Bài viết hài hước và cung cấp khá nhiều thông tin bổ ích […]

iPhone bị “hack”

Nếu không cẩn thận, chiếc iPhone của bạn sẽ bị hacker xâm nhập, kiểm soát – Ảnh: Q.Thuần “Hôm nay đang ngồi lướt web say mê thì thằng bạn kêu mình nhìn qua bàn đối diện. Ui cha mẹ ơi, một chiếc Mac Pro, kế bên là con iPhone 3G cùng với một cô nàng […]

Thay đổi port Remote Desktop

Start Registry Editor. Locate and then click the following registry subkey: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TerminalServer\WinStations\RDP-Tcp\PortNumber On the Edit menu, click Modify, and then click Decimal. Type the new port number, and then click OK. Quit Registry Editor.

Cấu hình IIS và Apache chạy trên cùng một máy

Tôi là một người đam mê lập trình, có vẻ như nó đã ngấm vào máu rồi hay sao ấy. Ngoài lập trình các ứng dụng WinForm, tôi gần đây lại có nhiều thời gian làm việc với các ứng dụng nền Web hơn. Ôi thôi thì đủ cả: ASP.NET forum, DotNetNuke, VBulletin, phpBB, Joomla,… […]