Get started with Docker

Published by Việt Coding on

docker-3A. Official

1. Docker: https://www.docker.com/
2. Docker Hub: https://hub.docker.com/explore/

B. Get Started

I. Install:

1. Mac: https://docs.docker.com/mac/
2. Linux: https://docs.docker.com/linux/

3. Windows: https://docs.docker.com/windows/
4. Compose: https://docs.docker.com/compose/install/

C. Vietnam

I. Cơ bản
1. Tôi đã dùng Docker như thế nào ? (Bài viết hài hước và cung cấp khá nhiều thông tin bổ ích cho những ai “lần đầu” với Docker 🙂 )
2. Hướng dẫn chạy ứng dụng PHP qua Docker
(updating)

Quảng cáo tài trợ


Việt Coding

Là một người đam mê lập trình, tôi vọc vạch đủ thứ liên quan đến lập trình cho thoả chí tò mò. Hiện làm chủ yếu ở mảng phát triển ứng dụng di động cho iOS và Android với React Native. Thỉnh thoảng vọc vạch mấy thứ liên quan đến Internet of Things như Smart Home. Đang nghịch mấy con Raspberry Pi và thấy nó cũng thú vị :)

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To create code blocks or other preformatted text, indent by four spaces:

    This will be displayed in a monospaced font. The first four 
    spaces will be stripped off, but all other whitespace
    will be preserved.
    
    Markdown is turned off in code blocks:
     [This is not a link](http://example.com)

To create not a block, but an inline code span, use backticks:

Here is some inline `code`.

For more help see http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax