Chèn dữ liệu vào CSDL sử dụng Parameters

  using System; using System.Data; using System.Data.SqlClient; class UsingParameters { public static void Main() { SqlConnection mySqlConnection =new SqlConnection(“server=(local)\\SQLEXPRESS;database=MyDatabase;Integrated Security=SSPI;”); mySqlConnection.Open(); SqlCommand mySqlCommand = mySqlConnection.CreateCommand(); mySqlCommand.CommandText = “INSERT INTO Employee (” + ” ID, FirstName, Read more…

microSYNC.BKAV.Updater – Công cụ Tự động cập nhật BKAV-Home

microSYNC.BKAV.Updater
Công cụ Tự động cập nhật BKAV-Home

I. Lời phi lộ

Phần mềm diệt virus BKAV – phần mềm Antivrus duy nhất của Việt Nam tại thời điểm này- đã có xấp xỉ 13 năm tuổi. Tôi tuy đã từ lâu không còn dùng nó nữa, nhưng tôi vẫn không thể quên được cái thuở ban đầu, sử dụng những phiên bản 3xx, có thằng nhỏ chạy qua chạy lại dưới đáy màn hình rất vui mắt. Với một số người dùng máy tính ít kinh nghiệm, không biết nhiều tiếng Anh,BKAV vẫn là sự lựa chọn hàng đầu. BKAV hiện có 2 phiên bản chính dành cho người dùng cá nhân là BKAV Home và BKAV Pro. Điểm khác biệt cơ bản nhất giữa 2 phiên bản này là BKAV Pro có chức năng cập nhật tự động qua mạng Internet còn bản Home thì không có.

Đa số người dùng cá nhân ở Việt Nam vẫn chưa “thích nghi” được với việc phải bỏ tiền ra mua bản quyền một phần mềm để sử dụng. Nên bản BKAV Home được sử dụng khá nhiều và mỗi khi muốn cập nhật BKAV Home thì phải vào trang chủ của BKAV để download. Nếu bạn là một người bận rộn (theo một nghĩa nào đó ) và thấy rằng hàng ngày phải cập nhật bằng tay là phí thời gian, rắc rối, phức tạp, vớ vẩn, lằng nhằng, “chuối cả nải”,… thì tôi có 2 giải pháp để bạn giải quyết “nải chuối” đó :

1- Mua quách một bản BKAV Pro cho bằng chị bằng em, giá chỉ 299.000 VNĐ và cứ rung đùi mà để nó tự động cập nhật hàng ngày. Quá khỏe !

2- Còn nếu như vẫn cứ thích miễn phí + update hàng ngày thì sao ? Tôi nghĩ công cụ MicroSYNC.BKAV.Updater chính là một giải pháp hữu hiệu ! (more…)