Hướng dẫn gửi tin nhắn tới Zalo Official Account sử dụng NodeJS

Published by Việt Coding on

Hướng dẫn gửi tin nhắn tới Zalo Official Account sử dụng NodeJS

Trong bài viết này, chúng ta sẽ học cách gửi tin nhắn tới Zalo Official Account sử dụng NodeJS.

Bước 1: Cài đặt NodeJS

 • Tải và cài đặt NodeJS từ trang web chính thức: https://nodejs.org/en/download/
 • Sau khi cài đặt xong, mở Command Prompt hoặc Terminal và gõ lệnh node -v để kiểm tra phiên bản NodeJS đã được cài đặt thành công.

Bước 2: Tạo một project NodeJS

 • Mở Command Prompt hoặc Terminal và chuyển đến thư mục muốn tạo project.
 • Gõ lệnh npm init để tạo một project NodeJS.
 • Điền các thông tin yêu cầu và nhấn Enter để hoàn tất quá trình tạo project.

Bước 3: Cài đặt Axios

 • Trong Command Prompt hoặc Terminal, gõ lệnh npm install axios.
 • Lệnh này sẽ cài đặt Axios, một thư viện HTTP Client cho NodeJS.

Bước 4: Viết mã để gửi tin nhắn

Sau khi cài đặt Axios, bạn có thể viết mã để gửi tin nhắn như sau:

const axios = require('axios');

axios.post('https://openapi.zalo.me/v2.0/oa/message', {
 recipient: {
  oid: "oid"
 },
 message: {
  text: "Hello World"
 }
}, {
 headers: {
  'Authorization': 'Bearer {access_token}',
  'Content-Type': 'application/json'
 }
})
 .then(function (response) {
console.log(response.data);
})
.catch(function (error) {
console.log(error);
});

Trong đoạn mã trên, bạn cần thay đổi {oid}{access_token} bằng thông tin của Zalo Official Account của bạn.

Bước 5: Chạy chương trình

– Mở Command Prompt hoặc Terminal và chuyển đến thư mục chứa project.
– Gõ lệnh node index.js để chạy chương trình.

Nếu tin nhắn đã được gửi thành công, bạn sẽ thấy kết quả trả về từ Zalo trên màn hình Command Prompt hoặc Terminal.

Với bài viết này, bạn đã biết cách gửi tin nhắn tới Zalo Official Account sử dụng NodeJS.

Quảng cáo tài trợ


Việt Coding

Là một người đam mê lập trình, tôi vọc vạch đủ thứ liên quan đến lập trình cho thoả chí tò mò. Hiện làm chủ yếu ở mảng phát triển ứng dụng di động cho iOS và Android với React Native. Thỉnh thoảng vọc vạch mấy thứ liên quan đến Internet of Things như Smart Home. Đang nghịch mấy con Raspberry Pi và thấy nó cũng thú vị :)

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To create code blocks or other preformatted text, indent by four spaces:

    This will be displayed in a monospaced font. The first four 
    spaces will be stripped off, but all other whitespace
    will be preserved.
    
    Markdown is turned off in code blocks:
     [This is not a link](http://example.com)

To create not a block, but an inline code span, use backticks:

Here is some inline `code`.

For more help see http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax