Việt Coding tích hợp diễn đàn vào blog

Published by Việt Coding on

Xin chào các bạn,

Nhằm mục đích tạo sự thuận tiện cho việc trao đổi giữa Việt Coding và các bạn, mình đã tích hợp diễn đàn tại địa chỉ https://vietcoding.com/forum

Trong thời gian đầu diễn đàn chỉ có một chuyên mục (category) là Hỏi đáp. Trong thời gian tới căn cứ vào tình hình thực tế, mình sẽ mở thêm các chuyên mục mới đáp ứng nhu cầu của các bạn !

Thân,

Quảng cáo tài trợ


Việt Coding

Là một người đam mê lập trình, tôi vọc vạch đủ thứ liên quan đến lập trình cho thoả chí tò mò. Hiện làm chủ yếu ở mảng phát triển ứng dụng di động cho iOS và Android với React Native. Thỉnh thoảng vọc vạch mấy thứ liên quan đến Internet of Things như Smart Home. Đang nghịch mấy con Raspberry Pi và thấy nó cũng thú vị :)

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To create code blocks or other preformatted text, indent by four spaces:

    This will be displayed in a monospaced font. The first four 
    spaces will be stripped off, but all other whitespace
    will be preserved.
    
    Markdown is turned off in code blocks:
     [This is not a link](http://example.com)

To create not a block, but an inline code span, use backticks:

Here is some inline `code`.

For more help see http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax