Tôi 29

Tôi 29

Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông đã trôi qua kể từ năm ngoái – năm tôi tròn 28 tuổi. Tức là năm nay tôi 29 tuổi. Con số 29 đã vượt qua số 25 của Read more…