Tính năng GodMode bí mật trên Windows 7

Published by Việt Coding on

Công cụ ẩn này cho phép người dùng nhanh chóng truy cập bảng điều khiển (control panel) trực tiếp từ một thư mục đơn.

GodMode là đường tắt để truy cập tất cả các chế độ thiết lập trên Windows 7.
GodMode là đường tắt để truy cập tất cả các chế độ thiết lập trên Windows 7.

Để thử nghiệm “GodMode”, người sử dụng chỉ cần mở một folder mới và đổi tên thành GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}. Sau đó, họ có thể thực hiện mọi thao tác từ thay đổi hình dáng con trỏ đến phân chia ổ cứng.

Thủ thuật này được cho là cũng có thể áp dụng với Windows Vista nhưng trang công nghệ CNet cảnh báo nó có thể gây trục trặc trên hệ thống 64 bit.

Châu An

Quảng cáo tài trợ


Việt Coding

Là một người đam mê lập trình, tôi vọc vạch đủ thứ liên quan đến lập trình cho thoả chí tò mò. Hiện làm chủ yếu ở mảng phát triển ứng dụng di động cho iOS và Android với React Native. Thỉnh thoảng vọc vạch mấy thứ liên quan đến Internet of Things như Smart Home. Đang nghịch mấy con Raspberry Pi và thấy nó cũng thú vị :)

2 Comments

Thêm các thư mục Godmode ẩn trong Windows 7 « Shinichi 's Blog · 10/01/2010 at 01:25

[…] « Tính năng GodMode bí mật trên Windows 7 Hướng dẫn Jailbreak/Unlock FW 3.0 gốc cho iPhone 3G (Lock) trên Windows […]

Thêm các thư mục Godmode ẩn trong Windows 7 — Việt Coding | CSharp, Delphi | ASP.NET, PHP, ASP, JSP | WordPress, VBulletin · 30/05/2010 at 18:00

[…] điều hành và đại diện của Microsoft đã tiết lộ thêm một số folder khác. >Tính năng GodMode bí mật trên Windows 7Steven Sinofsky, Giám đốc bộ phận Windows, giải thích với trang tin công nghệ CNet […]

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To create code blocks or other preformatted text, indent by four spaces:

    This will be displayed in a monospaced font. The first four 
    spaces will be stripped off, but all other whitespace
    will be preserved.
    
    Markdown is turned off in code blocks:
     [This is not a link](http://example.com)

To create not a block, but an inline code span, use backticks:

Here is some inline `code`.

For more help see http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax