Thêm các thư mục Godmode ẩn trong Windows 7“Godmode” là đường tắt để người sử dụng truy cập nhanh đến mọi chế độ thiết lập trong hệ điều hành và đại diện của Microsoft đã tiết lộ thêm một số folder khác.
>Tính năng GodMode bí mật trên Windows 7

Steven Sinofsky, Giám đốc bộ phận Windows, giải thích với trang tin công nghệ CNet rằng các thư mục này ra đời nhằm hỗ trợ các chuyên gia phát triển tiếp cận nhanh chóng những thiết lập (setting) cụ thể bên trong Windows. Chúng đã xuất hiện trong Vista và cả các hệ điều hành trước đó. (Tuy nhiên, một số người dùng Vista cho biết hệ điều hành gặp lỗi khi họ thử nghiệm).

Microsoft không gọi tính năng này là “Godmode” mà thuật ngữ đó do các blogger tự đặt. Người dùng có thể tạo folder bằng tên gọi bất kỳ (Godmode hoặc một từ khác) sau đó dán chuỗi ký tự vào, ngoài .{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} còn có:

{00C6D95F-329C-409a-81D7-C46C66EA7F33}
{0142e4d0-fb7a-11dc-ba4a-000ffe7ab428}
{025A5937-A6BE-4686-A844-36FE4BEC8B6D}
{05d7b0f4-2121-4eff-bf6b-ed3f69b894d9}
{1206F5F1-0569-412C-8FEC-3204630DFB70}
{15eae92e-f17a-4431-9f28-805e482dafd4}
{17cd9488-1228-4b2f-88ce-4298e93e0966}

Tham khảo thêm tại đây.

About Author

Tuấn Anh

Là một người đam mê lập trình, hiện tập trung mảng phát triển ứng dụng web dựa trên nền tảng của WordPress. Đồng thời, nhằm đạt sự trọn vẹn trong công việc freelance, tôi đang học đồ hoạ, để có thể tự mình thiết kế layout, logo và những thứ khác liên quan đến đồ họa. Mục tiêu vài năm tới: Tôi sẽ là Full Web Developer = Graphics Design + Coding. Vietcoding Blog viết về WordPress, chia sẻ kinh nghiệm, mẹo vặt, viết plugin, làm theme và ôm ấp ý tưởng viết một Web Application Framework dựa trên WordPress. Đồ hoạ là chuyên mục đang được chuẩn bị trong tương lai.
Got Something To Say:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To create code blocks or other preformatted text, indent by four spaces:

    This will be displayed in a monospaced font. The first four
    spaces will be stripped off, but all other whitespace
    will be preserved.
    
    Markdown is turned off in code blocks:
     [This is not a link](http://example.com)

To create not a block, but an inline code span, use backticks:

Here is some inline `code`.

For more help see http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax