Thêm các thư mục Godmode ẩn trong Windows 7

Published by Việt Coding on

“Godmode” là đường tắt để người sử dụng truy cập nhanh đến mọi chế độ thiết lập trong hệ điều hành và đại diện của Microsoft đã tiết lộ thêm một số folder khác.
>Tính năng GodMode bí mật trên Windows 7

Steven Sinofsky, Giám đốc bộ phận Windows, giải thích với trang tin công nghệ CNet rằng các thư mục này ra đời nhằm hỗ trợ các chuyên gia phát triển tiếp cận nhanh chóng những thiết lập (setting) cụ thể bên trong Windows. Chúng đã xuất hiện trong Vista và cả các hệ điều hành trước đó. (Tuy nhiên, một số người dùng Vista cho biết hệ điều hành gặp lỗi khi họ thử nghiệm).

Microsoft không gọi tính năng này là “Godmode” mà thuật ngữ đó do các blogger tự đặt. Người dùng có thể tạo folder bằng tên gọi bất kỳ (Godmode hoặc một từ khác) sau đó dán chuỗi ký tự vào, ngoài .{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} còn có:

{00C6D95F-329C-409a-81D7-C46C66EA7F33}
{0142e4d0-fb7a-11dc-ba4a-000ffe7ab428}
{025A5937-A6BE-4686-A844-36FE4BEC8B6D}
{05d7b0f4-2121-4eff-bf6b-ed3f69b894d9}
{1206F5F1-0569-412C-8FEC-3204630DFB70}
{15eae92e-f17a-4431-9f28-805e482dafd4}
{17cd9488-1228-4b2f-88ce-4298e93e0966}

Tham khảo thêm tại đây.

Quảng cáo tài trợ


Việt Coding

Là một người đam mê lập trình, tôi vọc vạch đủ thứ liên quan đến lập trình cho thoả chí tò mò. Hiện làm chủ yếu ở mảng phát triển ứng dụng di động cho iOS và Android với React Native. Thỉnh thoảng vọc vạch mấy thứ liên quan đến Internet of Things như Smart Home. Đang nghịch mấy con Raspberry Pi và thấy nó cũng thú vị :)

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To create code blocks or other preformatted text, indent by four spaces:

    This will be displayed in a monospaced font. The first four 
    spaces will be stripped off, but all other whitespace
    will be preserved.
    
    Markdown is turned off in code blocks:
     [This is not a link](http://example.com)

To create not a block, but an inline code span, use backticks:

Here is some inline `code`.

For more help see http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax