Thử nghiệm đăng ký sản phẩm trực tuyếnThử nghiệm công cụ đăng ký sản phẩm trực tuyến

Để đăng ký sử dụng các công cụ SRO của myshinichi – gamevn.com, vui lòng sử dụng công cụ Register.Products dưới đây :

MicroSYNC-Register-Products

MicroSYNC-Register-Products

Thông tin đăng ký của bạn sẽ được công bố ở đây :

http://shinichi.microsync.net/register

trong đó :

Appr. Waiting … : Chờ được cấp license.
Approved : Đã được cấp license (check email để tải license).
Not Approved : Không được cấp license.

Lưu ý : Sở dĩ có chuyện đăng ký sản phẩm này là do tôi muốn thử nghiệm Products Registering System thông qua các công cụ hỗ trợ chơi SRO, đăng ký dù có được Appr hay Not Appr đều là PHI THƯƠNG MẠI !

Tải microSYNC.Register.Products version 0.1 # R.2007.12.15 ở đây :

About Author

Tuấn Anh

Là một người đam mê lập trình, hiện tập trung mảng phát triển ứng dụng web dựa trên nền tảng của WordPress. Đồng thời, nhằm đạt sự trọn vẹn trong công việc freelance, tôi đang học đồ hoạ, để có thể tự mình thiết kế layout, logo và những thứ khác liên quan đến đồ họa. Mục tiêu vài năm tới: Tôi sẽ là Full Web Developer = Graphics Design + Coding. Vietcoding Blog viết về WordPress, chia sẻ kinh nghiệm, mẹo vặt, viết plugin, làm theme và ôm ấp ý tưởng viết một Web Application Framework dựa trên WordPress. Đồ hoạ là chuyên mục đang được chuẩn bị trong tương lai.
Got Something To Say:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To create code blocks or other preformatted text, indent by four spaces:

    This will be displayed in a monospaced font. The first four
    spaces will be stripped off, but all other whitespace
    will be preserved.
    
    Markdown is turned off in code blocks:
     [This is not a link](http://example.com)

To create not a block, but an inline code span, use backticks:

Here is some inline `code`.

For more help see http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax