Thử nghiệm đăng ký sản phẩm trực tuyến

Published by Việt Coding on

Thử nghiệm công cụ đăng ký sản phẩm trực tuyến

Để đăng ký sử dụng các công cụ SRO của myshinichi – gamevn.com, vui lòng sử dụng công cụ Register.Products dưới đây :

MicroSYNC-Register-Products

MicroSYNC-Register-Products

Thông tin đăng ký của bạn sẽ được công bố ở đây :

http://shinichi.microsync.net/register

trong đó :

Appr. Waiting … : Chờ được cấp license.
Approved : Đã được cấp license (check email để tải license).
Not Approved : Không được cấp license.

Lưu ý : Sở dĩ có chuyện đăng ký sản phẩm này là do tôi muốn thử nghiệm Products Registering System thông qua các công cụ hỗ trợ chơi SRO, đăng ký dù có được Appr hay Not Appr đều là PHI THƯƠNG MẠI !

Tải microSYNC.Register.Products version 0.1 # R.2007.12.15 ở đây :

Quảng cáo tài trợ


Việt Coding

Là một người đam mê lập trình, tôi vọc vạch đủ thứ liên quan đến lập trình cho thoả chí tò mò. Hiện làm chủ yếu ở mảng phát triển ứng dụng di động cho iOS và Android với React Native. Thỉnh thoảng vọc vạch mấy thứ liên quan đến Internet of Things như Smart Home. Đang nghịch mấy con Raspberry Pi và thấy nó cũng thú vị :)

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To create code blocks or other preformatted text, indent by four spaces:

    This will be displayed in a monospaced font. The first four 
    spaces will be stripped off, but all other whitespace
    will be preserved.
    
    Markdown is turned off in code blocks:
     [This is not a link](http://example.com)

To create not a block, but an inline code span, use backticks:

Here is some inline `code`.

For more help see http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax