Sinh nhật cùng với người yêu - Một khoảnh khắc tuyệt vời

Tôi 28

Xin chào các bạn, Bây giờ là 22 giờ 04 phút, còn không đầy 2 tiếng nữa là tôi tròn 28 tuổi. Hai tám không phải là con số đẹp. Vì 2+8 = bù 🙁 Read more…