Giới thiệu phần mềm iPhone PC Suite

iPhone PC Suite là một ứng dụng khá toàn diện, cho phép bạn điều khiển và thực hiện các chức năng quản lý iPhone một cách rất dễ dàng và hiệu quả. Với iPhone PC Suite, hầu hết các nhu cầu của bạn khi sử dụng iPhone như sao lưu, phục hồi dữ liệu, quản lý tin nhắn, nhật ký cuộc gọi, hình ảnh… đều có thể thực hiện được một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Kết nối iPhone với máy tính qua cáp USB và khởi động iPhone PC Suite trên máy tính, bạn đã sẵn sàng.

Finder

Cho phép bạn quản lý hệ thống file trên iPhone một cách hiệu quả nhất, bạn có thể sao chép file từ iPhone ra máy tính và ngược lại. Chức năng này cho phép bạn sử dụng iPhone như một ổ cứng di động để lưu trữ các file thông tin và dữ liệu của bạn. Chú ý là khi muốn lưu trữ những file có dung lượng lớn, bạn nên sao chép vào thư mục /private trên iPhone để có thể sử dụng hết 8Gb bộ nhớ lưu trữ của nó.

(more…)