SRO.Auto.Down.Level. ver 0.1Công cụ hỗ trợ down level tự động, có thể chạy trên 1 hoặc 2 máy.

Cách thức hoạt động khá đơn giản : 1 sự giả lập phím bấm skill hồi sinh (đặt ở slot X) và 1 thì giả lập phím ENTER liên tục để nhận sự hồi sinh.

SRO-Auto-DownLevel-1

SRO-Auto-DownLevel-1

SRO-Auto-DownLevel-2

SRO-Auto-DownLevel-2

SRO.Auto.Down.Level v.0.1

Hướng dẫn sử dụng

1.    Chạy chương trình SRO.Auto.Down.Level
2.    Chạy 1 SRO_Client, login vào char muốn down, chạy ra bãi down, chết và nằm đó chờ
3.    Trở ra Windows, ở tab Hồi sinh bấm nút Cập nhật lại để chương trình lấy handle của SRO_Client, Một dòng sẽ hiện lên trong phần Danh sách SRO Clients đang chạy, click chọn dòng đó và nhấn nút Tự sát
4.    Chạy tiếp Sro_Client thứ 2, log vào char hồi sinh, Shift-Click vào char đang nằm khèo ngoài bãi ở trên
5.    Trở lại ra Windows, ở tab Hồi sinh bấm nút Cập nhật lại để chương trình lấy handle của SRO_Client mới chạy này, sẽ có 2 dòng hiện lên trong danh sách. Chọn cái thứ 2 và bấm nút Hồi sinh.
6.    Bấm nút Bắt đầu và kiểm tra xem công việc hồi sinh bắt đầu đúng tiến trình hay chưa
7.    Bấm nút Kết thúc để ngưng tiến trình
8.    Bấm nút Thoát để tắt SRO.Auto.Down.Level.

Download ở đây :

About Author

Tuấn Anh

Là một người đam mê lập trình, hiện tập trung mảng phát triển ứng dụng web dựa trên nền tảng của WordPress. Đồng thời, nhằm đạt sự trọn vẹn trong công việc freelance, tôi đang học đồ hoạ, để có thể tự mình thiết kế layout, logo và những thứ khác liên quan đến đồ họa. Mục tiêu vài năm tới: Tôi sẽ là Full Web Developer = Graphics Design + Coding. Vietcoding Blog viết về WordPress, chia sẻ kinh nghiệm, mẹo vặt, viết plugin, làm theme và ôm ấp ý tưởng viết một Web Application Framework dựa trên WordPress. Đồ hoạ là chuyên mục đang được chuẩn bị trong tương lai.One thought on “SRO.Auto.Down.Level. ver 0.1

  1. Hoàng Huynh says:

    Download ở đây là ở đâu z Anh Việt Coding ? Đang cần 1 cái Auto tự click vào quái mà không có


Got Something To Say:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To create code blocks or other preformatted text, indent by four spaces:

    This will be displayed in a monospaced font. The first four
    spaces will be stripped off, but all other whitespace
    will be preserved.
    
    Markdown is turned off in code blocks:
     [This is not a link](http://example.com)

To create not a block, but an inline code span, use backticks:

Here is some inline `code`.

For more help see http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax