SRO.Character.Damage.Calculator – Công cụ tính damge cho char

Published by Việt Coding on

Đi shốp-ping thấy món vũ khí nào trông có vẻ ngon lành, muốn thử coi char mình cầm vào damage bao nhiu thì dùng tool này để check

SRO-Character-Damage-Calculator-2

SRO-Character-Damage-Calculator-2

SRO-Character-Damage-Calculator-1

SRO-Character-Damage-Calculator-1

Sai số khoảng 1-2 đơn vị 😀

Quảng cáo tài trợ


Việt Coding

Là một người đam mê lập trình, tôi vọc vạch đủ thứ liên quan đến lập trình cho thoả chí tò mò. Hiện làm chủ yếu ở mảng phát triển ứng dụng di động cho iOS và Android với React Native. Thỉnh thoảng vọc vạch mấy thứ liên quan đến Internet of Things như Smart Home. Đang nghịch mấy con Raspberry Pi và thấy nó cũng thú vị :)

1 Comment

Hoàng Huynh · 11/08/2013 at 15:44

Sao không có like tải z ?

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To create code blocks or other preformatted text, indent by four spaces:

    This will be displayed in a monospaced font. The first four 
    spaces will be stripped off, but all other whitespace
    will be preserved.
    
    Markdown is turned off in code blocks:
     [This is not a link](http://example.com)

To create not a block, but an inline code span, use backticks:

Here is some inline `code`.

For more help see http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax