SRO.Character.Damage.Calculator – Công cụ tính damge cho charĐi shốp-ping thấy món vũ khí nào trông có vẻ ngon lành, muốn thử coi char mình cầm vào damage bao nhiu thì dùng tool này để check

SRO-Character-Damage-Calculator-2

SRO-Character-Damage-Calculator-2

SRO-Character-Damage-Calculator-1

SRO-Character-Damage-Calculator-1

Sai số khoảng 1-2 đơn vị 😀

About Author

Tuấn Anh

Là một người đam mê lập trình, hiện tập trung mảng phát triển ứng dụng web dựa trên nền tảng của WordPress. Đồng thời, nhằm đạt sự trọn vẹn trong công việc freelance, tôi đang học đồ hoạ, để có thể tự mình thiết kế layout, logo và những thứ khác liên quan đến đồ họa. Mục tiêu vài năm tới: Tôi sẽ là Full Web Developer = Graphics Design + Coding. Vietcoding Blog viết về WordPress, chia sẻ kinh nghiệm, mẹo vặt, viết plugin, làm theme và ôm ấp ý tưởng viết một Web Application Framework dựa trên WordPress. Đồ hoạ là chuyên mục đang được chuẩn bị trong tương lai.One thought on “SRO.Character.Damage.Calculator – Công cụ tính damge cho char

  1. Hoàng Huynh says:

    Sao không có like tải z ?


Got Something To Say:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To create code blocks or other preformatted text, indent by four spaces:

    This will be displayed in a monospaced font. The first four
    spaces will be stripped off, but all other whitespace
    will be preserved.
    
    Markdown is turned off in code blocks:
     [This is not a link](http://example.com)

To create not a block, but an inline code span, use backticks:

Here is some inline `code`.

For more help see http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax