Cài Hệ điều hành cho Raspberry Pi

Trong bài viết trước, Việt Coding đã giới thiệu với các bạn về Raspberry Pi. Bài viết bao gồm nơi mua combo, mở hộp, lắp ráp và cắm điện cho Pi hoạt động. Tuy nhiên, hoạt động ở đây chỉ là có điện và khởi động lên thôi chứ chúng ta chưa làm gì được với Pi cả do chưa cài hệ điều hành.