Smart Home Series

Tổng hợp các bài viết về Smart Home trên Việt Coding Blog – Smart Home Series Tổng quan về Smart Home (đang cập nhật). Khởi đầu: “Biến” đèn thông thường thành đèn smart với công Read more…

Cài Hệ điều hành cho Raspberry Pi

Trong bài viết trước, Việt Coding đã giới thiệu với các bạn về Raspberry Pi. Bài viết bao gồm nơi mua combo, mở hộp, lắp ráp và cắm điện cho Pi hoạt động. Tuy nhiên, hoạt động ở đây chỉ là có điện và khởi động lên thôi chứ chúng ta chưa làm gì được với Pi cả do chưa cài hệ điều hành.