Ngăn ngừa tương đối sự lây lan của virus autorun bằng đoạn script chỉ có 258 bytes !!Mở notepad và chèn đoạn code này vào :

md autorun.inf
md \\.\c:\autorun.inf\con
md \\.\c:\autorun.inf\lpt1
md \\.\c:\autorun.inf\lpt2
attrib +s +h +r c:\autorun.inf

Save thành protect.bat

Tiếp file nữa

attrib -s -h -r c:\autorun.inf
rd \\.\c:\autorun.inf\con
rd \\.\c:\autorun.inf\lpt1
rd \\.\c:\autorun.inf\lpt2
rd autorun.inf

Save thành un-protect.bat

Từ nay muốn bảo vệ ổ đĩa nào chỉ việc copy 2 file đó vào ổ đĩa đó, edit tên ổ đĩa rồi run protect/un-protect thôi 😀

Nếu thấy bất tiện thì tự code 1 cái tool nhỏ để call cái script thui 😀

Đơn giản quá phải không nào 😀

About Author

Tuấn Anh

Là một người đam mê lập trình, hiện tập trung mảng phát triển ứng dụng web dựa trên nền tảng của WordPress. Đồng thời, nhằm đạt sự trọn vẹn trong công việc freelance, tôi đang học đồ hoạ, để có thể tự mình thiết kế layout, logo và những thứ khác liên quan đến đồ họa. Mục tiêu vài năm tới: Tôi sẽ là Full Web Developer = Graphics Design + Coding. Vietcoding Blog viết về WordPress, chia sẻ kinh nghiệm, mẹo vặt, viết plugin, làm theme và ôm ấp ý tưởng viết một Web Application Framework dựa trên WordPress. Đồ hoạ là chuyên mục đang được chuẩn bị trong tương lai.
Got Something To Say:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To create code blocks or other preformatted text, indent by four spaces:

    This will be displayed in a monospaced font. The first four
    spaces will be stripped off, but all other whitespace
    will be preserved.
    
    Markdown is turned off in code blocks:
     [This is not a link](http://example.com)

To create not a block, but an inline code span, use backticks:

Here is some inline `code`.

For more help see http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax