Ngăn ngừa tương đối sự lây lan của virus autorun bằng đoạn script chỉ có 258 bytes !!

Published by Việt Coding on

Mở notepad và chèn đoạn code này vào :

md autorun.inf
md \\.\c:\autorun.inf\con
md \\.\c:\autorun.inf\lpt1
md \\.\c:\autorun.inf\lpt2
attrib +s +h +r c:\autorun.inf

Save thành protect.bat

Tiếp file nữa

attrib -s -h -r c:\autorun.inf
rd \\.\c:\autorun.inf\con
rd \\.\c:\autorun.inf\lpt1
rd \\.\c:\autorun.inf\lpt2
rd autorun.inf

Save thành un-protect.bat

Từ nay muốn bảo vệ ổ đĩa nào chỉ việc copy 2 file đó vào ổ đĩa đó, edit tên ổ đĩa rồi run protect/un-protect thôi 😀

Nếu thấy bất tiện thì tự code 1 cái tool nhỏ để call cái script thui 😀

Đơn giản quá phải không nào 😀

Quảng cáo tài trợ


Việt Coding

Là một người đam mê lập trình, tôi vọc vạch đủ thứ liên quan đến lập trình cho thoả chí tò mò. Hiện làm chủ yếu ở mảng phát triển ứng dụng di động cho iOS và Android với React Native. Thỉnh thoảng vọc vạch mấy thứ liên quan đến Internet of Things như Smart Home. Đang nghịch mấy con Raspberry Pi và thấy nó cũng thú vị :)

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To create code blocks or other preformatted text, indent by four spaces:

    This will be displayed in a monospaced font. The first four 
    spaces will be stripped off, but all other whitespace
    will be preserved.
    
    Markdown is turned off in code blocks:
     [This is not a link](http://example.com)

To create not a block, but an inline code span, use backticks:

Here is some inline `code`.

For more help see http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax