Viewing tag : WebServers

Cấu hình IIS và Apache chạy trên cùng một máy

Tôi là một người đam mê lập trình, có vẻ như nó đã ngấm vào máu rồi hay sao ấy. Ngoài lập trình các ứng dụng WinForm, tôi gần đây lại có nhiều thời gian làm việc với các ứng dụng nền Web hơn. Ôi thôi thì đủ cả: ASP.NET forum, DotNetNuke, VBulletin, phpBB, Joomla,… […]

Lập trình Web mọi lúc mọi nơi !

Lời nói đầu Tôi là một lập trình viên    ứng dụng Web ( PHP & MySQL ) và có đến ba địa    điểm làm việc là cơ quan, ở nhà (dùng máy để bàn) hoặc ở một quán cà phê    wifi nào đó (máy laptop). Để bảo đảm hoàn thành công    việc đúng tiến độ, tôi thường chép dữ […]