Hiệu ứng Angled Lines trên hình ảnh

Published by Việt Coding on

1. Open Photoshop. Open an image to apply angled lines effect.

2. Create New file with 3 pixel width, 3 pixel height and transparent background.

3. Select some foreground color. Draw angled line using Pencil Tool.

4. Select All using CTRL + A

5. Create a pattern by Edit > Define Pattern. Name the pattern.

6. Close the Pattern file and go back to image file. Create new layer. Keep it selected.

7. Edit > Fill
(Choose “Pattern” from “Use” drop down menu and again in “Custom Pattern” you will find newly created pattern)

8. Select newly created pattern and fill the layer. Change the layer mode to “Multiply”

Quảng cáo tài trợ

Đăng ký nhận bài mới qua email

Nhập email của bạn vào đây để nhận được thông báo khi có bài viết mới. Hoàn toàn MIỄN PHÍ !!!


Việt Coding

Là một người đam mê lập trình, tôi vọc vạch đủ thứ liên quan đến lập trình cho thoả chí tò mò. Hiện làm chủ yếu ở mảng phát triển ứng dụng di động cho iOS và Android với React Native. Thỉnh thoảng vọc vạch mấy thứ liên quan đến Internet of Things như Smart Home. Đang nghịch mấy con Raspberry Pi và thấy nó cũng thú vị :)

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To create code blocks or other preformatted text, indent by four spaces:

    This will be displayed in a monospaced font. The first four 
    spaces will be stripped off, but all other whitespace
    will be preserved.
    
    Markdown is turned off in code blocks:
     [This is not a link](http://example.com)

To create not a block, but an inline code span, use backticks:

Here is some inline `code`.

For more help see http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax