Viewing tag : webserver

Tạo nhiều website trên IIS

IIS (Internet Information Services) là một webserver rất nổi tiếng của Microsoft được tích hợp sẵn trong các hệ điều hành Windows như Windows 2000, Windows XP Professional, Windows Server 2003 (IIS6) Windows 7, Windows Server 2008, (IIS7)… Trong bài viết nhỏ hôm nay, tôi trình bày cách tạo nhiều website trên IIS. Có lưu […]

Hướng dẫn cài đặt IIS trên Windows XP

Trong bài viết nhỏ hôm nay, tôi sẽ giới thiệu sơ lược đến các bạn các bước cài đặt IIS trên Windows XP. Với IIS, bạn có thể tạo một webserver chạy ASP/ASP.NET hoặc PHP phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu. Đầu tiên, hãy đảm bảo bạn có trong tay đĩa nguồn […]