Tôi 29

Tôi 29

Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông đã trôi qua kể từ năm ngoái – năm tôi tròn 28 tuổi. Tức là năm nay tôi 29 tuổi. Con số 29 đã vượt qua số 25 của Read more…

Sinh nhật cùng với người yêu - Một khoảnh khắc tuyệt vời

Tôi 28

Xin chào các bạn, Bây giờ là 22 giờ 04 phút, còn không đầy 2 tiếng nữa là tôi tròn 28 tuổi. Hai tám không phải là con số đẹp. Vì 2+8 = bù 🙁 Read more…