Viewing tag : Linux

Chứng thực tài khoản Joomla trên ứng dụng ASP.NET

Chứng thực tài khoản Joomla trên ứng dụng ASP.NET Xin chào các bạn, Ắt hẳn mới đọc qua tiêu đề, một số bạn đã từng nghiên cứu qua Joomla và ASP.NET sẽ ồ lên ngạc nhiên chăng ? Bởi vì Joomla được phát triển trên ngôn ngữ PHP, còn ASP.NET là một ngôn ngữ có […]